Svenska med Eva

Palvelut

Svenska med Eva tarjoaa ruotsin koulutusta ja valmennusta yrityksille ja yhteisöille. Koulutuksen painopiste on asiakaspalvelutilanteessa tai myyntitilanteessa tarvittavan puhutun ruotsin ymmärtäminen ja käyttäminen.

Koulutuksen aikana harjoittelemme käytännönläheisesti erilaisia asiakaspalvelu- ja myyntitilanteita ruotsin kielellä. Erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen tuo itsevarmuutta ja rohkaisee osallistujia käyttämään ruotsia aktiivisesti työelämässä. Jo muutama lause asiakkaan omalla äidinkielellä saa hänet tuntemaan itsensä tervetulleeksi yritykseenne!

Koulutus

Koulutuksen järjestän yrityksenne tai yhteisönne omissa tiloissa, joustavasti vaikkapa aamupalavereiden tai viikkopalavereiden yhteydessä. Koulutuksen pituuden ja sisällön räätälöin toiveidenne mukaisesti. Jotta kaikki osallistujat pääsisivät aktiivisesti harjoittelemaan puhumista ja kuuntelemista, on ryhmäkoot hyvä pitää melko pienenä.

Tarpeen mukaan räätälöityjä koulutusratkaisuja

Koulutuksen pääpaino on puheen tuottamisessa. Aidontuntuisten vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen tuo lisävarmuutta asiakkaan kohtaamiseen. Alla pari esimerkkiä erityyppisistä koulutusratkaisuista.

Asiakaspalveluruotsi, pikainen kertaus

  • Kertaluontoinen, 3 tunnin koulutus. Lyhyt tauko.
  • Koulutuksessa keskitytään asiakaspalvelutilanteessa tarvittaviin fraaseihin ja käytännön tilanneharjoituksiin.
  • Koulutuksen sisältö räätälöidään omalla alallanne tarvittavan sanaston mukaan.
  • Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa.
  • Osallistujamäärä 6-8 henkilöä.

Asiakaspalveluruotsi terveydenhuoltoalalla

  • Koulutus kerran viikossa, kaksi tuntia kerralla, viiden viikon ajan.
  • Koulutuksen sisältö räätälöidään omassa toimipisteessänne tarvittavan sanaston (mm. sairauksiin liittyvä sanasto) mukaan.
  • Koulutuksen tavoitteena on rohkaista henkilökuntaa käyttämään ruotsinkielisen asiakkaan omaa äidinkieltä ja lisäämään näin mm. asiakkaan turvallisuuden tunnetta.
  • Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa.
  • Osallistujamäärä 6-8 henkilöä, edellytyksenä ruotsin perusteiden hallinta.

7t9a7643-3

Eva Mattila

Olen Eva Mattila, suomi ja ruotsi ovat kotikieliäni. Työskentelen myös ammatillisena opettajana nuorten ja aikuisten parissa. Minulla on pitkä kokemus asiakaspalvelusta, markkinoinnista ja myynnistä erityisesti lääkealalla. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja farmaseutti.

7t9a7643-3