Svenska med Eva

Palvelut

Svenska med Eva tarjoaa ruotsin kielen koulutusta yrityksille. Koulutuksessa keskitytään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavan puhekielen käyttämiseen. Tarjoamani koulutus sopii esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille ja asiakaspalvelussa työskenteleville.

Koulutuksen aikana harjoittelemme pienryhmissä käytännönläheisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita ruotsin kielellä. Erilaisten tilanteiden harjoitteleminen positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä tuo itsevarmuutta ja rohkaisee kurssilaisia käyttämään ruotsia aktiivisesti myös työelämässä.

Koulutus

Koulutuksen järjestän joko etänä tai organisaationne omissa tiloissa, joustavasti oman aikataulunne mukaan. Koulutuksen pituuden ja sisällön räätälöin toiveidenne mukaisesti. On tärkeää, että kaikki osallistujat pääsevat aktiivisesti harjoittelemaan puhumista ja siksi ihanteellinen ryhmäkoko on 4-8 henkilöä.

Tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuksia

Koulutuksen pääpaino on puheen tuottamisessa. Aidontuntuisten vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen rennossa ja turvallisessa harjoitustilanteessa  tuo lisävarmuutta asiakkaan kohtaamiseen työelämässä.  Alla pari esimerkkiä siitä, miltä koulutus voi näyttää.

Ruotsia potilastyössä

  • Koulutus kerran viikossa, kaksi tuntia kerralla, viiden viikon ajan.
  • Kohderyhmä: Ensihoitajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat
  • Tavoite: Kurssin jälkeen osallistujat osaavat tervehtiä ja kysyä potilaan vointia ruotsiksi ja kertoa yksinkertaisista hoitotoimenpiteistä ruotsin kielellä. Kurssilaiset oppivat myös ”småprat-fraaseja” joista on hyötyä potilaan kanssa juteltaessa.
  • Osallistujamäärä: 4-8 henkilöä.

Asiakaspalveluruotsia apteekissa

  • Koulutus kerran viikossa, kaksi tuntia kerralla, viiden viikon ajan.
  • Kohderyhmä: Apteekin farmaseuttinen henkilöstö.
  • Tavoite: Kurssin jälkeen osallistujat osaavat kartoittaa asiakkaan tilanteen  palveluvalinnan puolella ja osaavat antaa neuvoja ruotsin kielellä. Osallistujat oppivat myös sairauksiin liittyvää sanastoa ja hyödyllisiä fraaseja joita voi käyttää reseptintoimituksessa.
  • Osallistujamäärä: 4-8 henkilöä.

7t9a7643-3

Eva Mattila

Olen Eva Mattila, suomi ja ruotsi ovat kotikieliäni. Peruskoulutukseltani olen farmaseutti ja KTM. Työskentelen myös ammatillisena opettajana nuorten ja aikuisten parissa.

Olen huomannut, että moni puhuisi mielellään ruotsia esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa, mutta ei oikein uskalla. Kynnys puhua ruotsia tuntuu liian korkealta. Tätä kynnystä haluan omalta osaltani madaltaa, ja siksi opetan ruotsia käytännönläheisesti ja kannustavasti.

7t9a7643-3

Yhteystiedot

eva@svenskamedeva.fi

p. 040 506 2804

y-tunnus: 3110997-3

website by Aku Mattila Visuals